• info@palasbi.ir
  • 982144253346+

مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

تلاش آژانس تبلیغات و مارکتینگ آوانگار در درجه نخست مشاوره حرفه ای به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیر صحیح می باشد. آوانگار آمادگی دارد تا با مشاوره بازاریابی تخصصی تجارت شما را از دیدگاه مشتریان بازنمایی کند تا شما از نیاز ها و خواسته های ارضا نشده مشتریان آگاهی یافته و برای رفع آن برنامه ریزی کنید. شما پس از مشاوره قادر خواهید بود تفکرات سیستماتیک بازاریابی را در سازمان نهادینه کرده و اهداف بازاریابی خود را به روشنی برای سازمان تان تبـیـین کنید و نوعی از بازاریابی اثر بخش را برای افزایش فروش و کسب سهم بیشتری از بازار را به کار گیرید. تحقیق، مطالعه، برنامه ریزی و سپس اجرا یک برنامه بازاریابی با یک مشاوره حرفه ای تکمیل می شود و این کاری است که ما متخصص آن هستیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 11 =

آخرین پروژه ها

عکاسی

عکاسی

مارکتینگ

مارکتینگ

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

نگارش  تبلیغاتی

نگارش تبلیغاتی

تبلیغات

تبلیغات

دسته بندی پروژه ها